Προσωρινά αποτελέσματα για το οικονομικό βοήθημα 2020-2021 στη μνήμη του Νίκου Θέμελη

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για τη μεταπτυχιακή φοίτηση στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 
Βασικά στοιχεία για την επιλογή ήταν:
 
-Το ακαδημαϊκό προφίλ του κάθε υποψηφίου
-Το προτεινόμενο πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο επιλογής για την  απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εξωτερικό
-Το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ του κάθε υποψηφίου
 
 
Αριθμός υποτροφιών 
1. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/57
2. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/69
 
Επιλαχόντες κατά σειρά
3. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/29
4. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/75
5. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/70
 
Η διαδικασία τελεί υπό την τελική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών
 
 
*Περίοδος ενστάσεων (15 ημέρες), μέχρι 3 Ιουλίου
    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport