ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη θεμελιώθηκε το 2007 και έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτικού Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού και, παράλληλα, τη µελέτη των εθνικών, οικονοµικών, πολιτικών και πολιτισµικών προβληµάτων της χώρας. Προσβλέπει επίσης στη διατύπωση προτάσεων για την εµπέδωση µιας κοινωνίας ευθύνης, αλληλεγγύης και δηµιουργίας. Στο σχέδιο δράσης του περιλαμβάνονται ακόμη η συµβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων και πρωτοβουλιών της, καθώς και η υποστήριξη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.

Ειδικότερα, ο δημιουργός του οδηγήθηκε στην απόφαση συγκρότησης του Ιδρύματος και δωρεάς του Αρχείου του, έχοντας κατά νου τις ακόλουθες σκέψεις:

Η συμβολή ενός αρχείου είναι, ότι μπορεί να διατηρήσει και να κάνει προσβάσιμες χρήσιμες πληροφορίες κατά τρόπο που να συμπληρώνουν την εικόνα του παρελθόντος, παρέχοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες μιας καλύτερης κατανόησης και ερμηνείας. Το αρχείο βοηθά επομένως την κοινωνία να έχει πληρέστερη εικόνα των στοιχείων που καθόρισαν και καθορίζουν την εξέλιξή της, να κρίνει και να σταθμίζει πιο ισορροπημένα τις καταστάσεις.

Το προσωπικό μου αρχείο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αποθετηρίου του Ιδρύματος, συγκεντρώνει ένα υλικό που έχει σχέση με την πολιτική μου δραστηριότητα – από την εποχή του ΠΑΚ μέχρι και τα χρόνια της πρωθυπουργίας μου. Τα τεκμήρια παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία – είναι επιστολές, πρακτικά από συνεδριάσεις και συσκέψεις, σημειώματα από φίλους και συνεργάτες, προσχέδια αποφάσεων, ενημερωτικά σημειώματα από υπηρεσίες και δημοσιεύματα.

Η επιθυμία μου εξαρχής ήταν, το υλικό που παρέδωσα να είναι ελεύθερα προσβάσιμο και να τηρηθούν οι απολύτως αναγκαίοι περιορισμοί προσβασιμότητας, που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Και τούτο, γιατί πιστεύω ότι η πληροφόρηση πρέπει να τυγχάνει της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ευρύτητας. Επίσης, επειδή πιστεύω στη διαδραστικότητα του παρελθόντος και του παρόντος, στη δυναμική ενός αρχείου, με άλλα λόγια στη δύναμη της γνώσης.”

Κώστας Σημίτης

    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport