ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ

repository.costas-simitis.gr/sf-repository

Το Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη περιλαμβάνει πολιτικού ενδιαφέροντος τεκμήρια με αφετηρία την δεκαετία του 1960, οπότε ο ίδιος άρχισε να δραστηριοποιείται πολιτικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται χειρόγραφα κείμενα και σημειώσεις, δημόσιες ομιλίες, άρθρα, φάκελοι προετοιμασίας και υλικού των βιβλίων του, αλληλογραφία, αντιστασιακά κείμενα και τεκμήρια της πολιτικής του διαδρομής, καθώς και φάκελοι και εισηγήσεις συνεργατών του.

Το Αρχείο αποτυπώνει την πορεία της πολιτικής σκέψης, των ιδεολογικών αναφορών και τη διαδρομή του προβληματισμού του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα.

Πρόκειται για ενεργό αρχείο, δεδομένου ότι η ροή εγγράφων, εκθέσεων, φωτογραφικού και άλλου υλικού συνεχίζεται. Το υλικό εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε αυτό, να οργανώνεται, να τεκμηριώνεται και να ψηφιοποιείται -όταν δεν είναι ήδη σε ψηφιακή μορφή- και να διατίθεται στο κοινό μέσα από το δυναμικό περιβάλλον του αποθετηρίου.

Το Αρχείο αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς του Ιδρύματος, του οποίου έναν από τους βασικούς στόχους αποτελεί η έρευνα και η μελέτη της νεότερης πολιτικής ιστορίας και πολιτικής σκέψης της χώρας μας.

Στο Αρχείο δεν περιλαμβάνονται έγγραφα του αρχείου πρωθυπουργού, τα οποία σύμφωνα με το νόμο 2846/2000 έχουν κατατεθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η μεθοδική συλλογή του υλικού, που αφορά πέντε περίπου δεκαετίες, νοηματοδοτεί τη δυναμική του αρχειακού υλικού στην ανασύνθεση των γεγονότων και των απόψεων, όπως διαμορφώνονταν στη συγκεκριμένη κοινωνικο-οικονομική συνθήκη της εποχής. Παράλληλα νοηματοδοτεί τη σημασία των μεθόδων αξιοποίησης του αρχειακού υλικού ως υποδομής και εργαλείου έρευνας.

Μέσα από τη διαδικασία της συλλογής, τεκμηρίωσης και διάθεσης στο κοινό του αρχειακού υλικού, προκύπτει η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής ερευνητικών μεθόδων που στηρίζονται σε πρωτογενείς πηγές. Το Αρχείο Κωνσταντίνου Σημίτη συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της δημιουργίας, οργάνωσης και κυρίως της ελεύθερης πρόσβασης και διάθεσης στο κοινό σημαντικών πρωτογενών πηγών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Για την τεκμηρίωση του αρχείου υιοθετήθηκαν διεθνή πρότυπα παραγωγής μεταδεδομένων, που εγγυώνται διαλειτουργικότητα και πρόσβαση στην πληροφορία με απλό και σαφή τρόπο. Στα πρότυπα αυτά ενσωματώθηκαν ελεγχόμενα λεξιλόγια και καθιερωμένα ονόματα προσώπων, οργανισμών, γεωγραφικών τόπων και ιστορικών περιόδων. Η τεκμηρίωση των συλλογών υλοποιήθηκε σε επίπεδο τεκμηρίου, κυρίως βάσει του προτύπου DublinCore.

Για την αποτύπωση των θεμάτων χρησιμοποιήθηκαν:

  • Ο Θησαυρός Eurovoc, που αποτελεί εργαλείο για την οργάνωση των πληροφοριακών πηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την άμεση αντιστοίχηση σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • Άλλα πρότυπα λεξιλόγια για τη σύνθεση των επιμέρους θεμάτων και λέξεων-κλειδιών.

ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

Το Αρχείο απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, πολιτικούς, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, φοιτητές αλλά και απλούς ενδιαφερόμενους δικτυακούς επισκέπτες που επιθυμούν να ενημερωθούν και να διαβάσουν τη σύγχρονη πολιτική σκέψη.

Παράλληλα, το Αρχείο μέσω του Αποθετηρίου του συμβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς «πρωτοβουλίας ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία». Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί το δικαίωμα του πολίτη στην ελεύθερη πρόσβαση στο αγαθό της πληροφορίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο το πολιτικό αρχείο του Κωνσταντίνου Σημίτη συμβαδίζει με την αντίληψη της σύγχρονης πολιτικής, τόσο αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία όσο και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που την καθιστούν εφικτή.

    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport