Πολιτική ιδιωτικότητας

Την ιστοσελίδα www.simitis-foundation.org τηρεί το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη, το οποίο εδρεύει επί της οδού Βαλαωρίτου 9 στην Αθήνα, τηλέφωνο 210 3607762.

Επικοινωνία

Εφόσον ο χρήστης της ιστοσελίδας επιθυμεί την επικοινωνία, μπορεί να καταχωρήσει στη σελίδα «Επικοινωνία» το όνομα, το επίθετο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και να καταγράψει στο ειδικό πεδίο το μήνυμα, το οποίο επιθυμεί. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της απάντησης στον συγκεκριμένο χρήστη και αμέσως μετά διαγράφονται, εφόσον δεν αφορούν σε ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Πώς χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας

Όπου αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς οι οποίοι εμπίπτουν στα έννομα συμφέροντά μας

  • Την εύρυθμη λειτουργία του της ιστοσελίδας.
  • Να ανταποκρίνεται στα αιτήματα υποστήριξης και να διευκολύνουμε την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.
  • Tη διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό των τρόπων βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουμε.
  • Παρακολούθηση δραστηριότητας στην ιστοσελίδας μας, π.χ. να εντοπίζει πιθανή δόλια δραστηριότητα και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης που ισχύουν για την ιστοσελίδα μας.
  • Διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, π.χ. απαντώντας στα σχόλια ή τα ερωτήματα που μας υποβάλατε στην ιστοσελίδα μας. Διαχείριση των νομικών και επιχειρησιακών υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το περιεχόμενο και την απάτη).

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μιας ιστοσελίδας και καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά την Internet διεύθυνση του υπολογιστή πρόσβασης (IP Address), τον τύπο του browser, πληροφορίες που αναζήτησε στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες δυνατότητες της ιστοσελίδας, τα οποία διαγράφονται στο τέλος της συνεδρίας.
Επίσης χρησιμοποιούμε cookies (wordpress, (hyperlink)) για να μετρήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών και τη συχνότητα επίσκεψης στην ιστοσελίδα, καθώς και για να αναπτύξουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Μετά την ανάλυση τους κάθε έτος οι πληροφορίες χρήσης της ιστοσελίδας διαγράφονται.

Πρόσβαση και Διαβίβαση

Εδρεύουμε στην Ελλάδα και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε προσωπικούς, ασφαλείς και διαβαθμισμένους διακομιστές, συμμορφούμενοι πλήρως προς τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσβαση στα παραπάνω προσωπικά δεδομένα έχει το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτον, παρά μόνο και στον αναγκαίο βαθμό στους συνεργάτες μας για τον σκοπό της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της ιστοσελίδας χωρίς την τήρηση αρχείου (back up).

Δικαιώματα

Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) δικαίωμα ενημέρωσης β) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα γ) δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής, δ) περιορισμού της επεξεργασίας, ε) εναντίωσης στην επεξεργασία και στ) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους, όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 22 του ΓΚΠΔ. Για να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση foundation@csimitis.gr ή στο τηλέφωνο 210 3607762 ή να στέλνουν επιστολή στη διεύθυνση Βαλαωρίτου 9 στην Αθήνα. Tο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη θα απαντά άμεσα, χωρίς δυσανάλογη καθυστέρηση στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή, οι χρήστες της ιστοσελίδας θα ενημερώνονται δωρεάν, προσηκόντως και αποδεδειγμένα (π.χ. με ειδικό banner στην ιστοσελίδα) για τη μεταβολή και για το δικαίωμά τους να εναντιωθούν στην επεξεργασία.

    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport