ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη θεμελιώθηκε το 2007 και έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτικού Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού και, παράλληλα, τη µελέτη των εθνικών, οικονοµικών, πολιτικών και πολιτισµικών προβληµάτων της χώρας. Προσβλέπει επίσης στη διατύπωση προτάσεων για την εµπέδωση µιας κοινωνίας ευθύνης, αλληλεγγύης και δηµιουργίας, ενώ στο σχέδιο δράσης του περιλαμβάνονται η συµβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων και πρωτοβουλιών της, καθώς και η υποστήριξη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.

Αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην ανάπτυξη σχέσεων µε ιδρύµατα και οργανισµούς του εξωτερικού, που υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για την ειρήνη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη διεθνή συνεργασία.

Μακροπρόθεσμα, οι δράσεις του Ιδρύματος σκοπεύουν να διασφαλίζουν τρεις προτεραιότητες: τη συμμετοχή στον πολιτικό προβληματισμό και διάλογο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Την επιστημονική εγκυρότητα και καινοτόμα επιστημονική ερμηνεία. Τη σταθερή καλλιέργεια κριτικής πολιτικής σκέψης στην ελληνική κοινή γνώμη.

Το Αρχείο είναι ανοικτό στην πρόσβαση του κοινού, των ερευνητών, των φοιτητών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου για το έργο του Κώστα Σηµίτη. Αποτελείται από χιλιάδες χειρόγραφα, από έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό. Το Αρχείο έχει ως αφετηρία τη δεκαετία του ’60 και τον Όμιλο Παπαναστασίου, και συνεχίζεται με την Αντίσταση στη χούντα των συνταγματαρχών, τις βουλευτικές και υπουργικές θητείες, τον OΠΕΚ, την Πρωθυπουργία για να φτάσει ως τις μέρες μας, τις μέρες της κρίσης, τις σημειώσεις του πρώην πρωθυπουργού στα περίφημα μπλοκάκια, τρέχοντα άρθρα και βιβλία που γράφει και εκδίδει.

Στόχος του Ιδρύματος αποτελεί η ολοκλήρωση ενός ηλεκτρονικού ψηφιοποιημένου αρχείου με ελεύθερη πρόσβαση σε νέους επιστήμονες και φοιτητές, που θα μπορεί να αποδώσει σταδιακά μια σειρά από στοιχεία για τη μελέτη των πολιτικών τάσεων της εποχής και την κοινωνικοοικονομική τους διάσταση. Αυτός είναι ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός του Ιδρύματος, παράλληλα προς τη συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα και φορείς της Ευρώπης και διεθνώς, τη συμμετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την προώθηση ερευνών και µελετών.

    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport