Δωρεά αρχείων συνεργατών στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Αθήνα, 14/12/2016

Η κυρία Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου δώρισε στο Ίδρυμα Σημίτη το αρχείο του συζύγου της Γιώργου Παπαδημητρίου, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια των κυβερνήσεων Σημίτη υπήρξε νομικός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού. Το Αρχείο του Ιδρύματος Σημίτη επομένως, εμπλουτίζεται με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό (π.χ. από τη νομική επεξεργασία του θέματος των Γερμανικών αποζημιώσεων, ή τις διαβουλεύσεις για το Ευρωσύνταγμα). Το Ίδρυμα Σημίτη ευχαριστεί την κυρία Παπαδημητρίου-Τσάτσου θερμά.

Στον κ. Σωκράτη Κοσμίδη επίσης, που υπήρξε Γενικός Γραμματέας των δύο κυβερνήσεων Σημίτη και ο οποίος παραχώρησε το αρχείο του με υλικό όπου αποτυπώνεται η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, το Ίδρυμα Σημίτη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.

Το υλικό των δύο αρχείων θα τύχει της κατάλληλης επεξεργασίας (καταλογογράφηση και φηφιοποίηση), ώστε μελλοντικά να είναι προσβάσιμο μέσω του Αποθετηρίου της ιστοσελίδας μας.

    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport